Mediation

Het kan ons allemaal overkomen: je raakt verzeild in een conflict. Vaak staat het conflict niet op zichzelf en spelen er ook onderhuids andere zaken mee. Je wilt er snel van af, maar je komt er samen niet goed uit. Je wilt de onderlinge (werk-)relatie behouden/aanpassen, of op een goede respectvolle manier beëindigen. Mediation is dan een goede manier om tot een oplossing te komen: het leidt tot een win – win situatie.

Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskun- dige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt. De mediator is onafhankelijk en onpartijdig. Hij is getraind om met emoties van partijen om te gaan en de communicatie weer op gang te krijgen. Er wordt stil gestaan bij het verleden, de focus is echter gericht op de toekomst en de belangen van de partijen. Het doel is het sluiten van een voor beide partijen aanvaardbare en werkbare overeenkomst. De gemaakte afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd, waarmee de mediation afgesloten wordt.


Hoe werkt het?

 • de mediator belt beide partijen voor het maken van een afspraak
 • de eerste afspraak vindt plaats in overleg met de mediator, gezamenlijk met de partijen of apart
 • tijdens de eerste bijeenkomst wordt de mediationovereenkomst getekend waarin de mediationregels zoals geheimhouding, bejegening staan vermeld. Vervolgens geven de partijen hun toelichting op de situatie
 • in de volgende bijeenkomsten worden wensen geuit en oplossingen besproken. Het is een informeel en flexibel proces. De mediator stimuleert tot overleg. De partijen stellen zich actief op.
 • de gezamenlijk gevonden oplossingen worden uitgewerkt en vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst die door partijen ondertekend wordt. 


Mediation kan een oplossing bieden bij:

 • conflicten 
 • ontslagzaken 
 • samenwerkingsproblemen 
 • ziekteverzuim
 • re-integratie 
 • relatieproblemen

Als NMI mediator ben ik gebonden aan de gedragsregels van het Nederlands Mediation Instituut. Het NMI kent een klachtenregeling en een onafhankelijk tuchtrecht.

 

U bent hier